Rada Rodziców

 

Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły. Jej członkowie reprezentują ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego. Dokumentem, który wyznacza cele, zadania i organizację Rady jest Regulamin Rady Rodziców.


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013:
•    Przewodnicząca – p. Monika Szaruga

•    Zastepca Przewodniczącej: p. Monika Kula

•    Sekretarz: p. Ewa Przewłoka

•    Skarbnik: p. Elżbieta Wąsik

•    Komisja Rewizyjna: p. Monika Madyńska, p. Iwona Wiekak, p. Urszula Pszczoła

Preliminarz wydatków Rady Rodziców
Regulamin zarządzania finansami Rady Rodziców
   Regulamin Rady Rodziców